112.M214.023 Zimaco RUS, картриджи 0,825 мл

Запрос цены

Технические характеристики

IC-214CL Domino, картриджи 0,825 мл