112.M252.623 Zimaco RUS, картриджи 0,825 мл

Запрос цены

Технические характеристики

IC-252WT Domino, картриджи 0,825 мл